program
rada-programowa1
prelegenci1
partnerzy2

III Forum Inwestycji Infrastrukturalnych

Polska gospodarka znajduje się obecnie w fazie głębokiej modernizacji, szczególnie w obszarze szeroko rozumianej infrastruktury. Istnieje jednak potrzeba, aby rozwój ten oprzeć na jak najbardziej stabilnych i przewidywalnych fundamentach, skupionych wokół jasnej i dalekosiężnej wizji. Forum Inwestycji Infrastrukturalnych wychodzi właśnie naprzeciw potrzebie stworzenia unikalnej platformy debaty, która zapewni możliwość wymiany poglądów, opinii i doświadczeń pomiędzy praktykami rynku, administracją rządową i samorządową oraz wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w wypracowywanie rozwiązań prawnych, systemowych oraz podejmowanie konkretnych decyzji inwestycyjnych. Przewodnictwo Rady Programowej Forum objął Prezes (Bank Gospodarstwa Krajowego). Do współpracy przy tym projekcie zostali zaproszeni przedstawiciele sektorów energetycznego, telekomunikacyjnego, drogowego, kolejowego i budowlanego wraz z reprezentantami administracji państwowej. Ich liderzy kreują program i agendę Forum w ramach Rady Programowej, wypracowując wspólne modele działania oraz dzieląc się z rynkiem najlepszymi praktykami.

adam_struzik
Bardzo interesująca konferencja. Z naszego punktu widzenia to jest myślenie o przyszłości, o dalszym rozwoju tego całego obszaru, który nazywamy społeczeństwem informacyjnym. Dla Mazowsza to jest wielkie wyzwanie na najbliższą perspektywę - nawet najbliższe nie tylko dziesięć, ale najbliższe dwadzieścia lat.

Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego

2015-09-25T07:45:55+00:00

Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego

adam_struzik
Bardzo interesująca konferencja. Z naszego punktu widzenia to jest myślenie o przyszłości, o dalszym rozwoju tego całego obszaru, który nazywamy społeczeństwem informacyjnym. Dla Mazowsza to jest wielkie wyzwanie na najbliższą perspektywę – nawet najbliższe nie tylko dziesięć, ale najbliższe dwadzieścia lat.
egeniusz-gaca
Konferencja Sieci Szerokopasmowe w niesamowicie dobry i skuteczny sposób odpowiada tym wszystkim, którzy są zainteresowani szeroko rozumianymi inwestycjami na rynku inwestycji telekomunikacyjnych.

Eugeniusz Gaca, Przewodniczący Zarządu Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych, KIGEiT

2015-09-25T07:47:22+00:00

Eugeniusz Gaca, Przewodniczący Zarządu Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych, KIGEiT

egeniusz-gaca
Konferencja Sieci Szerokopasmowe w niesamowicie dobry i skuteczny sposób odpowiada tym wszystkim, którzy są zainteresowani szeroko rozumianymi inwestycjami na rynku inwestycji telekomunikacyjnych.
Elzbieta-Polak
Telekomunikacja jest niezbędna do tworzenia miejsc pracy, do życia, do rozrywki, do korzystania z dziedzictwa kulturowego i przede wszystkim do tworzenia jak najlepszych warunków do rozwoju gospodarczego. Dzięki Konferencji Sieci Szerokopasmowe, która skupia w jednym miejscu imponujące grono przedstawicieli i ekspertów z branży w efekcie możemy cieszyć się nowymi i coraz bardziej zaawansowanymi usługami. Jesteśmy w momencie bardzo ważnym dla naszego kraju w aspekcie budowy sieci dostępowych, a to spotkanie, wymiana wiedzy i doświadczeń bez wątpienia jest ważnym punktem na drodze do tworzenia społeczeństwa informacyjnego.

Elżbieta Anna Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego

2015-09-25T07:51:29+00:00

Elżbieta Anna Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego

Elzbieta-Polak
Telekomunikacja jest niezbędna do tworzenia miejsc pracy, do życia, do rozrywki, do korzystania z dziedzictwa kulturowego i przede wszystkim do tworzenia jak najlepszych warunków do rozwoju gospodarczego. Dzięki Konferencji Sieci Szerokopasmowe, która skupia w jednym miejscu imponujące grono przedstawicieli i ekspertów z branży w efekcie możemy cieszyć się nowymi i coraz bardziej zaawansowanymi usługami. Jesteśmy … Czytaj więcej »
Janusz-Kosinski
Trudno przecenić znaczenie konferencji dla dialogu pomiędzy nowymi władzami a środowiskiem telekomunikacyjnym. To również świetnie miejsce do podsumowania tego, co udało nam się zrobić wykorzystując środki unijne z poprzedniej perspektywy. Podczas takich spotkań nie może zabraknąć również dyskusji o tym, co jeszcze przed nami, by zapewnić dalszy rozwój informatyzacji kraju.

Janusz Kosiński, Prezes Zarządu, INEA

2015-12-17T16:55:19+00:00

Janusz Kosiński, Prezes Zarządu, INEA

Janusz-Kosinski
Trudno przecenić znaczenie konferencji dla dialogu pomiędzy nowymi władzami a środowiskiem telekomunikacyjnym. To również świetnie miejsce do podsumowania tego, co udało nam się zrobić wykorzystując środki unijne z poprzedniej perspektywy. Podczas takich spotkań nie może zabraknąć również dyskusji o tym, co jeszcze przed nami, by zapewnić dalszy rozwój informatyzacji kraju.
Andrzej_Dulka
Konferencja Sieci Szerokopasmowe jest bardzo ważnym wydarzeniem. W znakomitym gronie mogliśmy podjąć dyskusję na temat kluczowych barier budowy infrastruktury dostępowej, tego co możemy zrobić, aby sprzyjać tej budowie oraz jakie są warunki popytowe, ewolucja technologii, które ten rozwój wspierają. Odnoszę wrażenie, że tradycją tego wydarzenia jest to, że odbywa się ono w momentach przełomowych dla Polski, a obecnie jesteśmy w momencie bardzo ważnym. Zakończył się pierwszy etap budowy sieci szerokopasmowych. Wybudowaliśmy sieci szkieletowe i agregacyjne, a teraz rozpoczyna się etap budowy sieci dostępowych. Bardzo ważny etap.

Andrzej Dulka, Prezes Zarządu Alcatel Lucent Polska, NOKIA

2016-06-28T13:52:31+00:00

Andrzej Dulka, Prezes Zarządu Alcatel Lucent Polska, NOKIA

Andrzej_Dulka
Konferencja Sieci Szerokopasmowe jest bardzo ważnym wydarzeniem. W znakomitym gronie mogliśmy podjąć dyskusję na temat kluczowych barier budowy infrastruktury dostępowej, tego co możemy zrobić, aby sprzyjać tej budowie oraz jakie są warunki popytowe, ewolucja technologii, które ten rozwój wspierają. Odnoszę wrażenie, że tradycją tego wydarzenia jest to, że odbywa się ono w momentach przełomowych dla … Czytaj więcej »
Radoslaw_Semklo
Odnoszę nieodparte wrażenie, że Konferencja Sieci Szerokopasmowe cieszy się coraz większą popularnością. Co więcej, podczas tego wydarzenia poruszane są ważne tematy, niezwykle istotne dla przyszłości sektora telekomunikacyjnego zarówno z punktu widzenia operatorów, jak i całej branży teleinformatycznej. Powszechny dostęp do internetu stanowi spore wyzwanie, dlatego też możliwość prowadzenia debaty w gronie kluczowych na rynku podmiotów, odnośnie tego jak ten dostęp zapewnić, jest bardzo cenna.

Radosław Semkło, Dyrektor Zarządzający Pionu Telekomunikacji i Mediów, Asseco Poland S.A.

2016-06-28T13:55:52+00:00

Radosław Semkło, Dyrektor Zarządzający Pionu Telekomunikacji i Mediów, Asseco Poland S.A.

Radoslaw_Semklo
Odnoszę nieodparte wrażenie, że Konferencja Sieci Szerokopasmowe cieszy się coraz większą popularnością. Co więcej, podczas tego wydarzenia poruszane są ważne tematy, niezwykle istotne dla przyszłości sektora telekomunikacyjnego zarówno z punktu widzenia operatorów, jak i całej branży teleinformatycznej. Powszechny dostęp do internetu stanowi spore wyzwanie, dlatego też możliwość prowadzenia debaty w gronie kluczowych na rynku podmiotów, … Czytaj więcej »
Piotr_Muszynski
To już kolejna edycja Konferencji Sieci Szerokopasmowe, która jak co roku skupia w jednym miejscu kluczowe osobistości zajmujące się na co dzień działaniami zmierzającymi w kierunku rozwoju informatyzacji kraju. Udział tak znakomitych gości jak Pani Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska czy Wiceminister Rozwoju Jerzy Kwieciński pozwoliły nam uzyskać informację u źródła jak dużo dzieje się obecnie na rynku szerokopasmowego internetu. Konferencja ta jest ważnym wydarzeniem z punktu widzenia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w naszym kraju.

Piotr Muszyński, Przewodniczący Rady Programowej i Eksperckiej / Wiceprezes Zarządu, Orange Polska

2016-08-10T10:34:19+00:00

Piotr Muszyński, Przewodniczący Rady Programowej i Eksperckiej / Wiceprezes Zarządu, Orange Polska

Piotr_Muszynski
To już kolejna edycja Konferencji Sieci Szerokopasmowe, która jak co roku skupia w jednym miejscu kluczowe osobistości zajmujące się na co dzień działaniami zmierzającymi w kierunku rozwoju informatyzacji kraju. Udział tak znakomitych gości jak Pani Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska czy Wiceminister Rozwoju Jerzy Kwieciński pozwoliły nam uzyskać informację u źródła jak dużo dzieje się obecnie … Czytaj więcej »

Program wydarzenia

8:30-8:45 Uroczyste otwarcie konferencji

Piotr Muszyński, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, Orange Polska
Dariusz Kacprzyk, Prezes Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego / Przewodniczący Rady Programowej Forum Inwestycji Infrastrukturalnych

8:45-9:00 Wystąpienie Gościa Honorowego

Anna Streżyńska, Minister Cyfryzacji

9:00-9:30 Przerwa Kawowa

9:30-10:45 BLOK TEMATYCZNY: Infrastruktura jako podstawa rozwoju gospodarczego – kto powinien odpowiadać za holistyczne podejście do rozwoju infrastruktury w Polsce?
 • Jaka instytucja powinna być „gospodarzem” rozwoju infrastruktury w Polsce? Problem koordynacji zadań pomiędzy różnymi ośrodkami władzy
 • Gdzie i w jaki sposób zlokalizować centrum decyzyjne? Potrzeba sektora prywatnego do wyłonienia partnera po stronie publicznej
 • Jaki powinien być prawidłowy podział ryzyka inwestycyjnego pomiędzy podmiotami prywatnymi a publicznymi?
 • Niezbędne mechanizmy zbierania i przetwarzania danych statystycznych dla celów inwestycyjnych: gdzie leżą pola do poprawy?
 • W jaki zakresie Polsce potrzebny jest raport efektywności wydatkowania środków europejskich z lat 2007-2015?
 • Potrzeba synchronizacji inwestycji publicznych i prywatnych w Polsce: dlaczego strategiczna wizja jest nam niezbędna?
 • Budowa terminalu naftowego jako przykład realizacji inwestycji strategicznej z punktu widzenia polskiej gospodarki

09:30-9:40 Wystąpienie Gospodarza Bloku Tematycznego:

Jerzy Gajewski, Prezes Zarządu, NDI S.A.

09:40-10:45 Panel dyskusyjny:

Moderator:
Prof. dr hab. Jerzy Hausner, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Paneliści:
Jerzy Gajewski, Prezes Zarządu, NDI S.A.
Dariusz Zawadka, Wiceprezes Zarządu, PERN „Przyjaźn” S.A.
Michał Dymicki, Zastępca Dyrektora Departamentu Finansowania Strukturalnego, Bank Gospodarstwa Krajowego
Ryszard Trykosko, Prezes Zarządu, Gdańskie Inwestycje Komunalne
Robert Kasprzak, Dyrektor Departament Finansowania Strukturalnego
Prof. dr hab. Wojciech Paprocki, Katedra Transportu, Szkoła Główna Handlowa

10:45-12:00 BLOK TEMATYCZNY: Plan Junckera
 • Jakie wytyczne inwestycyjne będą obowiązywać w ramach Planu Junckera?
 • W jaki sposób można wdrażać inwestycje?
 • Czy na rynku są projekty, które mogłyby otrzymać wsparcie? Jakie to projekty?
 • Rola BGK w dostarczaniu wsparcia w ramach Planu Junckera (komponent dłużny)?
 • Komponent kapitałowy Planu Junckera a działalność PIR
 • Jakie są oczekiwania biznesu wobec EFSI, a jakie największe wyzwania?
 • Jak samorządu oceniają szansę skorzystania z tego planu, także w kontekście funduszy dostępnych ze środków europejskich 2014-2020?

10:45-11:00 Prezentacja wprowadzająca do dyskusji: Geneza powstania, omówienie zasad funkcjonowania i wydatkowania środków. Środowisko regulacyjne

Alessandro Carano, Senior Adviser on Jobs, Growth and Investment – Economic and Financial Affairs at European Commission

11:00-12:00 Panel dyskusyjny:

Moderator:
Agata Szeliga, Partner, radca prawny, Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Paneliści:
Dariusz Kacprzyk, Prezes Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego
Michał Gramatyka, Wiceprezes Zarządu, TAURON Polska Energia S.A.
Marcin Chmielewski, Wiceprezes Zarządu, KGHM Polska Miedź
Rafał Rybacki, Szef Sekcji Polskiej, Infrastruktura i Sektor Publiczny, Europejski Bank Inwestycyjny
Andrzej Buła, Marszałek Województwa Opolskiego
Alessandro Carano, Senior Adviser on Jobs, Growth and Investment – Economic and Financial Affairs at European Commission

12:00-12:30 Przerwa Kawowa

12:30-13:45 BLOK TEMATYCZNY: Poza 2020: skąd znaleźć środki na inwestycje infrastrukturalne po zakończeniu obecnej perspektywy finansowej?
 • Przegląd potrzeb inwestycyjnych naszego kraju w perspektywie 2030 roku: punkt widzenia państwa, wykonawców i finansujących
 • Prywatne fundusze infrastrukturalne jako alternatywa dla finansowania publicznego
 • Model PPP: czy i jak sprawdził się w Polsce, z doświadczeń jakich krajów powinniśmy czerpać?
 • Dostępne środki finansowe w ramach project bonds i innych instrumentów EBOiR
 • Rola inwestorów instytucjonalnych (np. funduszy emerytalnych) w finansowaniu projektów infrastrukturalnych.

Moderator:
Łukasz Dziekoński, Prezes Zarządu Marguerite

Paneliści:
Grzegorz Zieliński, Dyrektor na Polskę i Kraje Bałtyckie, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
Dr Irena Herbst, Prezes Zarządu Fundacji Centrum Partnerstwo Publiczno-Prywatnego
Wojciech Gębicki, Manadżer Projektów Infrastrukturalnych
Arkadiusz Julke, Dyrektor Biura, PTE PZU SA
Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

13:45-14:45 Lunch

14:45-16:00 BLOK TEMATYCZNY: Bariery prawne realizacji inwestycji infrastrukturalnych w Polsce
 • Przegląd aktów prawnych, które w pierwszej kolejności decydują o sprawności procesu inwestycyjnego: Prawo Budowlane, Prawo ochrony środowiska, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa korytarzowa, prawo drogi, prawo zamówień publicznych i inne ustawy
 • Czy do skutecznego działania potrzebne nam są specustawy dla poszczególnych sektorów?
 • Planowane zmiany legislacyjne i ich wpływ na inwestycje: Kodeks budowlany, dyrektywa tzw. kosztowa (w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej) i inne…
 • Jak wspierać spójną, pro-inwestycyjną interpretację przepisów regulujących proces inwestycyjny? Opłaty za dostęp do infrastruktury: w jaki sposób ustanowić je na racjonalnym poziomie?

Moderator:
Zbyszko Wizner, Starszy Partner, radca prawny, doradca podatkowy, Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Paneliści:
Andrzej Wojciechowski, Prezes Zarządu, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Barbara Dzieciuchowicz, Prezes Zarządu, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa
Agnieszka Zaborowska, Członek Zarządu/Wspólnik, Kancelaria Zaborowska Laprus-Bałuka
Marzena Śliz, Dyrektor Departamentu Infrastruktury, Urząd Komunikacji Elektronicznej
Marcin Laskowski, Dyrektor Departamentu Inwestycji, PSE S.A.
Jakub Troszyński, Dyrektor Departmanetu Prawnego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Piotr Jędrych, Ekspert ds. prawnych, Play

16:00-17:15 BLOK TEMATYCZNY: Realizacja inwestycji przez administrację samorządową
 • Bariery w realizacji inwestycji, jakie napotyka samorząd: bariery prawne, organizacyjne związane z funkcjonowaniem instytucji, finansowe, mentalne, zwyczajowe.
 • Utarta praktyka korzystanie z instytucji Inżyniera Kontraktu – czy to właściwa droga w inwestycjach.
 • Rola samorządów jako operatorów infrastruktury: w jaki sposób utrzymać już zrealizowane inwestycje? Pilna potrzeba rozwiązania kwestii kosztowej na poziomie ustaw czy rozporządzeń.
 • Kompleksowe planowanie prowadzonych inwestycji tak aby wzajemnie się nie wykluczały a uzupełniały. Realna możliwość wzajemnego korzystania z narzędzi pomiędzy inwestycjami (przykład: budowa dróg, gwarancje, kanały technologiczne)

Moderator:
Monika Piątkowska, Członek Zarządu, PMPG Polskie Media

Paneliści:
Andrzej Buła, Marszałek Województwa Opolskiego
Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego
Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego
Agata Binkowska, Członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
Marek Sowa, Poseł na Sejm RP, Marszałek Województwa Małopolskiego w latach 2010-2015

17:15 Zakończenie Konferencji

Chcesz być na bieżąco z wydarzeniem?

Zapisz się do naszego newslettera, a będziesz otrzymywać najnowsze informacje o projekcie Forum Inwestycji Infrastrukturalnych. Dowiesz się jakie pomysły na modernizację Polskiej infrastruktury mają nasi eksperci. Podziel się z nami swoją opinią na Facebooku.

Bądź na bieżąco

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, a będziesz otrzymywać najnowsze informacje o Konferencji Sieci Szerokopasmowe: