program
rada-programowa1
prelegenci1
partnerzy2

III Forum Inwestycji Infrastrukturalnych

Polska gospodarka znajduje się obecnie w fazie głębokiej modernizacji, szczególnie w obszarze szeroko rozumianej infrastruktury. Istnieje jednak potrzeba, aby rozwój ten oprzeć na jak najbardziej stabilnych i przewidywalnych fundamentach, skupionych wokół jasnej i dalekosiężnej wizji. Forum Inwestycji Infrastrukturalnych wychodzi właśnie naprzeciw potrzebie stworzenia unikalnej platformy debaty, która zapewni możliwość wymiany poglądów, opinii i doświadczeń pomiędzy praktykami rynku, administracją rządową i samorządową oraz wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w wypracowywanie rozwiązań prawnych, systemowych oraz podejmowanie konkretnych decyzji inwestycyjnych. Przewodnictwo Rady Programowej Forum objął Prezes (Bank Gospodarstwa Krajowego). Do współpracy przy tym projekcie zostali zaproszeni przedstawiciele sektorów energetycznego, telekomunikacyjnego, drogowego, kolejowego i budowlanego wraz z reprezentantami administracji państwowej. Ich liderzy kreują program i agendę Forum w ramach Rady Programowej, wypracowując wspólne modele działania oraz dzieląc się z rynkiem najlepszymi praktykami.

„Bardzo interesująca konferencja. Z naszego punktu widzenia to jest myślenie o przyszłości, o dalszym rozwoju tego całego obszaru, który nazywamy społeczeństwem informacyjnym. Dla Mazowsza to jest wielkie wyzwanie na najbliższą perspektywę - nawet najbliższe nie tylko dziesięć, ale najbliższe dwadzieścia lat”

adam_struzik

Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego

2015-09-25T07:45:55+00:00

Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego

adam_struzik
„Bardzo interesująca konferencja. Z naszego punktu widzenia to jest myślenie o przyszłości, o dalszym rozwoju tego całego obszaru, który nazywamy społeczeństwem informacyjnym. Dla Mazowsza to jest wielkie wyzwanie na najbliższą perspektywę – nawet najbliższe nie tylko dziesięć, ale najbliższe dwadzieścia lat”

"Konferencja Sieci Szerokopasmowe w niesamowicie dobry i skuteczny sposób odpowiada tym wszystkim, którzy są zainteresowani szeroko rozumianymi inwestycjami na rynku inwestycji telekomunikacyjnych."

E-Gaca

Eugeniusz Gaca, Przewodniczący Zarządu Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych, KIGEiT

2015-09-25T07:47:22+00:00

Eugeniusz Gaca, Przewodniczący Zarządu Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych, KIGEiT

E-Gaca
„Konferencja Sieci Szerokopasmowe w niesamowicie dobry i skuteczny sposób odpowiada tym wszystkim, którzy są zainteresowani szeroko rozumianymi inwestycjami na rynku inwestycji telekomunikacyjnych.”

„Forum Inwestycji Infrastrukturalnych i Konferencja Sieci Szerokopasmowe to w mojej ocenie naprawdę bardzo ciekawe miejsce spotkania zarówno regulatorów rynku, administracji państwowej, samorządów, inwestorów, ale i wszystkich tych, którzy są zaangażowani na różnych etapach w procesy inwestycyjne”

Darisuz_Kacprzyk

Dariusz Kacprzyk, Prezes Zarządu, BGK

2015-09-25T07:48:52+00:00

Dariusz Kacprzyk, Prezes Zarządu, BGK

Darisuz_Kacprzyk
„Forum Inwestycji Infrastrukturalnych i Konferencja Sieci Szerokopasmowe to w mojej ocenie naprawdę bardzo ciekawe miejsce spotkania zarówno regulatorów rynku, administracji państwowej, samorządów, inwestorów, ale i wszystkich tych, którzy są zaangażowani na różnych etapach w procesy inwestycyjne”

„Jestem naprawdę mile zaskoczona, to jest już kolejna edycja konferencji w której mam okazję brać udział. I mimo, że wydaje się, że większość tematów mamy przedyskutowane do bólu, to zawsze na tym forum znajdą się zawsze jakieś nowe opinie i nowe poglądy, z którymi warto zderzyć nasze dotychczasowe przekonania”.

Lidia-Kozlowska

Lidia Kozłowska, Vice Prezes, UKE

2015-09-25T07:49:57+00:00

Lidia Kozłowska, Vice Prezes, UKE

Lidia-Kozlowska
„Jestem naprawdę mile zaskoczona, to jest już kolejna edycja konferencji w której mam okazję brać udział. I mimo, że wydaje się, że większość tematów mamy przedyskutowane do bólu, to zawsze na tym forum znajdą się zawsze jakieś nowe opinie i nowe poglądy, z którymi warto zderzyć nasze dotychczasowe przekonania”.

„ Jestem wdzięczna organizatorom za zaproszenie, ponieważ wymiana doświadczeń jest niezwykle ważna. Zawsze można się nauczyć czegoś nowego w mojej pracy, pracy samorządu regionalnego. Cieszę się, że mogłam nasze lubuskie doświadczenia przekazać również wszystkim słuchaczom, wszystkim uczestnikom tej konferencji”

Elzbieta-Polak

Elżbieta Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego

2015-09-25T07:51:29+00:00

Elżbieta Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego

Elzbieta-Polak
„ Jestem wdzięczna organizatorom za zaproszenie, ponieważ wymiana doświadczeń jest niezwykle ważna. Zawsze można się nauczyć czegoś nowego w mojej pracy, pracy samorządu regionalnego. Cieszę się, że mogłam nasze lubuskie doświadczenia przekazać również wszystkim słuchaczom, wszystkim uczestnikom tej konferencji”
"Trudno przecenić znaczenie konferencji dla dialogu pomiędzy nowymi władzami a środowiskiem telekomunikacyjnym. To również świetnie miejsce do podsumowania tego, co udało nam się zrobić wykorzystując środki unijne z poprzedniej perspektywy. Podczas takich spotkań nie może zabraknąć również dyskusji o tym, co jeszcze przed nami, by zapewnić dalszy rozwój informatyzacji kraju."
Janusz-Kosinski

Janusz Kosiński, Prezes Zarządu, INEA

2015-12-17T16:55:19+00:00

Janusz Kosiński, Prezes Zarządu, INEA

Janusz-Kosinski
„Trudno przecenić znaczenie konferencji dla dialogu pomiędzy nowymi władzami a środowiskiem telekomunikacyjnym. To również świetnie miejsce do podsumowania tego, co udało nam się zrobić wykorzystując środki unijne z poprzedniej perspektywy. Podczas takich spotkań nie może zabraknąć również dyskusji o tym, co jeszcze przed nami, by zapewnić dalszy rozwój informatyzacji kraju.”

Program wydarzenia

8:30-8:45 Uroczyste otwarcie konferencji

Piotr Muszyński, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, Orange Polska
Dariusz Kacprzyk, Prezes Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego / Przewodniczący Rady Programowej Forum Inwestycji Infrastrukturalnych

8:45-9:00 Wystąpienie Gościa Honorowego

Anna Streżyńska, Minister Cyfryzacji

9:00-9:30 Przerwa Kawowa

9:30-10:45 BLOK TEMATYCZNY: Infrastruktura jako podstawa rozwoju gospodarczego – kto powinien odpowiadać za holistyczne podejście do rozwoju infrastruktury w Polsce?
 • Jaka instytucja powinna być „gospodarzem” rozwoju infrastruktury w Polsce? Problem koordynacji zadań pomiędzy różnymi ośrodkami władzy
 • Gdzie i w jaki sposób zlokalizować centrum decyzyjne? Potrzeba sektora prywatnego do wyłonienia partnera po stronie publicznej
 • Jaki powinien być prawidłowy podział ryzyka inwestycyjnego pomiędzy podmiotami prywatnymi a publicznymi?
 • Niezbędne mechanizmy zbierania i przetwarzania danych statystycznych dla celów inwestycyjnych: gdzie leżą pola do poprawy?
 • W jaki zakresie Polsce potrzebny jest raport efektywności wydatkowania środków europejskich z lat 2007-2015?
 • Potrzeba synchronizacji inwestycji publicznych i prywatnych w Polsce: dlaczego strategiczna wizja jest nam niezbędna?
 • Budowa terminalu naftowego jako przykład realizacji inwestycji strategicznej z punktu widzenia polskiej gospodarki

09:30-9:40 Wystąpienie Gospodarza Bloku Tematycznego:

Jerzy Gajewski, Prezes Zarządu, NDI S.A.

09:40-10:45 Panel dyskusyjny:

Moderator:
Prof. dr hab. Jerzy Hausner, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Paneliści:
Jerzy Gajewski, Prezes Zarządu, NDI S.A.
Dariusz Zawadka, Wiceprezes Zarządu, PERN „Przyjaźn” S.A.
Michał Dymicki, Zastępca Dyrektora Departamentu Finansowania Strukturalnego, Bank Gospodarstwa Krajowego
Ryszard Trykosko, Prezes Zarządu, Gdańskie Inwestycje Komunalne
Robert Kasprzak, Dyrektor Departament Finansowania Strukturalnego
Prof. dr hab. Wojciech Paprocki, Katedra Transportu, Szkoła Główna Handlowa

10:45-12:00 BLOK TEMATYCZNY: Plan Junckera
 • Jakie wytyczne inwestycyjne będą obowiązywać w ramach Planu Junckera?
 • W jaki sposób można wdrażać inwestycje?
 • Czy na rynku są projekty, które mogłyby otrzymać wsparcie? Jakie to projekty?
 • Rola BGK w dostarczaniu wsparcia w ramach Planu Junckera (komponent dłużny)?
 • Komponent kapitałowy Planu Junckera a działalność PIR
 • Jakie są oczekiwania biznesu wobec EFSI, a jakie największe wyzwania?
 • Jak samorządu oceniają szansę skorzystania z tego planu, także w kontekście funduszy dostępnych ze środków europejskich 2014-2020?

10:45-11:00 Prezentacja wprowadzająca do dyskusji: Geneza powstania, omówienie zasad funkcjonowania i wydatkowania środków. Środowisko regulacyjne

Alessandro Carano, Senior Adviser on Jobs, Growth and Investment – Economic and Financial Affairs at European Commission

11:00-12:00 Panel dyskusyjny:

Moderator:
Agata Szeliga, Partner, radca prawny, Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Paneliści:
Dariusz Kacprzyk, Prezes Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego
Michał Gramatyka, Wiceprezes Zarządu, TAURON Polska Energia S.A.
Marcin Chmielewski, Wiceprezes Zarządu, KGHM Polska Miedź
Rafał Rybacki, Szef Sekcji Polskiej, Infrastruktura i Sektor Publiczny, Europejski Bank Inwestycyjny
Andrzej Buła, Marszałek Województwa Opolskiego
Alessandro Carano, Senior Adviser on Jobs, Growth and Investment – Economic and Financial Affairs at European Commission

12:00-12:30 Przerwa Kawowa

12:30-13:45 BLOK TEMATYCZNY: Poza 2020: skąd znaleźć środki na inwestycje infrastrukturalne po zakończeniu obecnej perspektywy finansowej?
 • Przegląd potrzeb inwestycyjnych naszego kraju w perspektywie 2030 roku: punkt widzenia państwa, wykonawców i finansujących
 • Prywatne fundusze infrastrukturalne jako alternatywa dla finansowania publicznego
 • Model PPP: czy i jak sprawdził się w Polsce, z doświadczeń jakich krajów powinniśmy czerpać?
 • Dostępne środki finansowe w ramach project bonds i innych instrumentów EBOiR
 • Rola inwestorów instytucjonalnych (np. funduszy emerytalnych) w finansowaniu projektów infrastrukturalnych.

Moderator:
Łukasz Dziekoński, Prezes Zarządu Marguerite

Paneliści:
Grzegorz Zieliński, Dyrektor na Polskę i Kraje Bałtyckie, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
Dr Irena Herbst, Prezes Zarządu Fundacji Centrum Partnerstwo Publiczno-Prywatnego
Wojciech Gębicki, Manadżer Projektów Infrastrukturalnych
Arkadiusz Julke, Dyrektor Biura, PTE PZU SA
Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

13:45-14:45 Lunch

14:45-16:00 BLOK TEMATYCZNY: Bariery prawne realizacji inwestycji infrastrukturalnych w Polsce
 • Przegląd aktów prawnych, które w pierwszej kolejności decydują o sprawności procesu inwestycyjnego: Prawo Budowlane, Prawo ochrony środowiska, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa korytarzowa, prawo drogi, prawo zamówień publicznych i inne ustawy
 • Czy do skutecznego działania potrzebne nam są specustawy dla poszczególnych sektorów?
 • Planowane zmiany legislacyjne i ich wpływ na inwestycje: Kodeks budowlany, dyrektywa tzw. kosztowa (w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej) i inne…
 • Jak wspierać spójną, pro-inwestycyjną interpretację przepisów regulujących proces inwestycyjny? Opłaty za dostęp do infrastruktury: w jaki sposób ustanowić je na racjonalnym poziomie?

Moderator:
Zbyszko Wizner, Starszy Partner, radca prawny, doradca podatkowy, Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Paneliści:
Andrzej Wojciechowski, Prezes Zarządu, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Barbara Dzieciuchowicz, Prezes Zarządu, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa
Agnieszka Zaborowska, Członek Zarządu/Wspólnik, Kancelaria Zaborowska Laprus-Bałuka
Marzena Śliz, Dyrektor Departamentu Infrastruktury, Urząd Komunikacji Elektronicznej
Marcin Laskowski, Dyrektor Departamentu Inwestycji, PSE S.A.
Jakub Troszyński, Dyrektor Departmanetu Prawnego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Piotr Jędrych, Ekspert ds. prawnych, Play

16:00-17:15 BLOK TEMATYCZNY: Realizacja inwestycji przez administrację samorządową
 • Bariery w realizacji inwestycji, jakie napotyka samorząd: bariery prawne, organizacyjne związane z funkcjonowaniem instytucji, finansowe, mentalne, zwyczajowe.
 • Utarta praktyka korzystanie z instytucji Inżyniera Kontraktu – czy to właściwa droga w inwestycjach.
 • Rola samorządów jako operatorów infrastruktury: w jaki sposób utrzymać już zrealizowane inwestycje? Pilna potrzeba rozwiązania kwestii kosztowej na poziomie ustaw czy rozporządzeń.
 • Kompleksowe planowanie prowadzonych inwestycji tak aby wzajemnie się nie wykluczały a uzupełniały. Realna możliwość wzajemnego korzystania z narzędzi pomiędzy inwestycjami (przykład: budowa dróg, gwarancje, kanały technologiczne)

Moderator:
Monika Piątkowska, Członek Zarządu, PMPG Polskie Media

Paneliści:
Andrzej Buła, Marszałek Województwa Opolskiego
Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego
Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego
Agata Binkowska, Członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
Marek Sowa, Poseł na Sejm RP, Marszałek Województwa Małopolskiego w latach 2010-2015

17:15 Zakończenie Konferencji

Chcesz być na bieżąco z wydarzeniem?

Zapisz się do naszego newslettera, a będziesz otrzymywać najnowsze informacje o projekcie Forum Inwestycji Infrastrukturalnych. Dowiesz się jakie pomysły na modernizację Polskiej infrastruktury mają nasi eksperci. Podziel się z nami swoją opinią na Facebooku.