O Konferencji Sieci Szerokopasmowe

Powszechny dostęp do szybkiego Internetu we współczesnym świecie staje się jedną z najważniejszych przewag konkurencyjnych gospodarek i sposobem zapewnienia długofalowego wzrostu gospodarczego. Kluczowa w tym kontekście staje się debata, w jaki sposób taki dostęp zapewnić oraz kto powinien odpowiadać za jego dostarczenie. Naprzeciw tym wyzwaniom wychodzi Konferencja Sieci Szerokopasmowe, która już od jedenastu edycji stanowi miejsce dyskusji dla kluczowych na rynku podmiotów: regulatora, administracji rządowej i samorządowej, firm, izb i instytucji. Gwarantem wysokiego poziomu merytorycznego Konferencji są Rada Programowa i Ekspercka wydarzenia, działające pod przewodnictwem Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i
Transformacji Orange Polska, Pana Piotra Muszyńskiego. Rady bezpośrednio angażują się w przygotowanie zakresu merytorycznego wydarzenia.

Formuła spotkania:

Formuła umożliwia swobodny dialog z kluczowymi osobami odpowiedzialnymi za rozbudowę sieci szerokopasmowych, reprezentację interesów poszczególnych regionów Polski najważniejszym władzom w państwie, wymianę poglądów oraz wypracowanie wspólnych rozwiązań.

Cele:

 • Stworzenie platformy wymiany doświadczeń i koncepcji realizacji projektów rozwoju sieci szerokopasmowych w Polsce pomiędzy przedstawicielami regionalnych programów operacyjnych, jednostkami rządowymi i samorządowymi, administracją publiczną, operatorami, dostawcami sprzętu, a także firmami budującymi sieci
 • Zaprezentowanie usług i rozwiązań przydatnych dla rozwoju sieci szerokopasmowej
 • Zaprezentowanie przykładów zrealizowanych z sukcesem projektów finansowanych ze środków unijnych
 • Przygotowanie Listu Otwartego podsumowującego debaty konferencji skierowanego do polityków, przedstawicieli władz rządowych i samorządowych oraz osób zainteresowanych rozwojem Internetu szerokopasmowego w Polsce i realizacją postulatów przywoływanej często przez uczestników Agendy Cyfrowej 2020

Grupa docelowa

Przedstawiciele sektorów:

 • Telekomunikacyjnego
 • Energetycznego
 • Budowlanego
 • Drogowego, kolejowego
 • Przedstawiciele administracji publicznej (centralnej i samorządowej)
 • Dostawcy rozwiązań i sprzętu
 • Kancelarie prawne i firmy doradcze

Bądź na bieżąco

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, a będziesz otrzymywać najnowsze informacje o Konferencji Sieci Szerokopasmowe: