Program

Program XI edycji Konferencji Sieci Szerokopasmowe

09:00 – 09:20 Uroczyste Otwarcie Wydarzenia

09:20 – 09:50 FireChat

09:50 – 10:20 Wystąpienia Gościa Specjalnego

10:20 – 11:20 Panel Dyskusyjny

Program Operacyjny Polska Cyfrowa – Czy infrastruktura jest już na miarę wyzwań Narodowego Planu Szerokopasmowego

Gospodarz Bloku Tematycznego – Piotr Muszyński, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Transformacji – Orange Polska

 • Obecny stan rozwoju infrastruktury szerokopasmowej. Scenariusze przyszłości. Docelowy model ekosystemu infrastruktury.
 • Wykorzystanie istniejącej infrastruktury – w jaki sposób zapewnić równe szanse wszystkim uczestnikom rynku?
 • RSS – co zrobić, żeby dostawcy Internetu korzystali z udostępnionej infrastruktury? Rywalizacja vs współpraca. Perspektywa dużych graczy rynkowych i małych operatorów.
 • Czy wystarczy „być w zasięgu” – jak przejść od deklarowanego zasięgu i możliwości dostępu do faktycznego wykorzystania sieci szerokopasmowych przez klientów indywidualnych?
 • Kompetencje cyfrowe społeczeństwa – czy jesteśmy gotowi?
 • Jak efektywnie alokować środki publiczne? Wnioski z dotychczasowych doświadczeń. Szanse i zagrożenia.
 • System regulacyjno-prawny dla realizacji strategii.

11:20 – 11:50 Przerwa networkingowa

11:50 – 12:10 Prezentacja Wprowadzająca

12:10 – 13:10 Panel Dyskusyjny

Gospodarka 4.0. – strategia czy wizja przyszłości.

Gospodarz Bloku Tematycznego – Ireneusz Piecuch, Partner, CMS Cameron

 • Rola infrastruktury szerokopasmowej w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Realizacja założeń SOR w obszarze Gospodarki 4.0 i rola Państwa w operacjonalizacji tej strategii.
 • Wizja czy rzeczywistość czyli stan rozwoju nowych w technologii w poszczególnych gałęziach przemysłu.
 • Sky is the limit ? Gospodarka 4.0 za 5,10,15 lat.

13:10 – 13:30 Prezentacja Wprowadzająca

13:30 – 14:30 Panel Dyskusyjny

Otoczenie prawno-regulacyjne wobec wyzwań Narodowego Planu Szerokopasmowego i budowy infrastruktury

Gospodarz Bloku Tematycznego – Eugeniusz Gaca, Przewodniczący Zarządu Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych – Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

 • Strategia Prezesa UKE – kierunki i wyzwania
  • Ochrona konsumentów (poprawa jakości usług, przejrzystość wzorców umownych, kolizja działań UKE/UOKiK)
  • Rozwój infrastruktury i wzrost inwestycji – jak stymulować inwestycje, co z białymi plamami (działania legislacyjne i regulacyjne)
  • Roaming like home – korzyść dla konsumentów czy wyższe ceny
  • Regulować czy deregulować, czyli czy mamy już konkurencję infrastrukturalną i czy potrzebne są dalsze regulacje rynku CSA/LLU (rynki 3a, 3b i 4 w nowych zaleceniach);
  • Nowy kodeks łączności elektronicznej – czy jednolity rynek jest potrzebny i czy faktycznie kodeks służy jego wprowadzeniu.
 • „Gospodarka cyfrowa”
  • Usuwanie barier inwestycyjnych w praktyce (nierozwiązane tematy jak m.in. opłata za pas drogowy, brak audytu budynków itd.)
  • Normy PEM
  • Ustawa środowiskowa, krajobraz budowlany – zagrożenia i ryzyka
  • Nowy kodeks urbanistyczno-budowlany

14:30 – 14:50 Przerwa networkingowa

14:50 – 15:10 Prezentacja Wprowadzająca

15:10 – 16:10 Panel Dyskusyjny

Czy Polska jest atrakcyjnym rynkiem dla dostawców usług? Oczekiwania współczesnego klienta . Perspektywy wdrożenia nowych usług.

Gospodarz Bloku Tematycznego – Andrzej Dulka, Prezes Zarządu – Alcatel-Lucent Polska, Nokia Polska

 • Wpływ sieci szerokopasmowych na atrakcyjność polskiego rynku z punktu widzenia dostawcy usług.
 • Wizja społeczeństwa przyszłości – jakie będą jego zachowania, oczekiwania, potrzeby? Jak zdobyć lojalność odbiorcy usług nowej ery?
 • Rynek po POPC i po wdrożeniu 5G.
 • Popyt na usługi szerokopasmowe. Bariery wiekowe, edukacyjne, finansowe, socjologiczne.
 • Szanse i rola samorządów wobec społeczności lokalnych. Zarządzanie funkcjami miejskimi. Przyjazne gminy.
 • Indywidualizacja potrzeb – czy dostawcy nadążają za trendami?

16:10 – 16:30 Prezentacja Wprowadzająca

16:30 – 17:30 Panel Dyskusyjny

Implementacja technologii 5G – czy dynamiczny wzrost zapotrzebowania na pasmo wpłynie na zmianę funkcjonowania biznesu?

Gospodarz Bloku Tematycznego – Jarosław Niechcielski, Dyrektor Biura Wynajmu Infrastruktury i Współpracy z Regulatorem – Emitel

 • Budowa sieci 5G – Czy polskie firmy dysponują technologią i środkami na wprowadzenie sieci nowej generacji?
 • Która z częstotliwości powinna zostać przeznaczona na sieć 5G – jakie problemy są z tym związane? Redystrybucja spektrum.
 • Model funkcjonowania sieci radiowej w przyszłości.
 • Wykorzystanie istniejących szerokopasmowych zasobów sieciowych – czy jest możliwe uzyskanie efektu synergii.

*Program może ulec zmianie

Bądź na bieżąco

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, a będziesz otrzymywać najnowsze informacje o Konferencji Sieci Szerokopasmowe: