Program

Program XI edycji Konferencji Sieci Szerokopasmowe

08:30 – 09:00 Rejestracja

09:00 – 09:20 Uroczyste Otwarcie Wydarzenia

Piotr Muszyński, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Transformacji, Orange Polska

09:20 – 09:50 Wystąpienie Gościa Honorowego

Marek Zagórski, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Cyfryzacji

09:50 – 10:20 Wystąpienia Gościa Specjalnego

The Transformative Power of Broadband
Kenneth Budka, Senior Partner, Future Public and Private Networks, Nokia Bell Labs, USA

10:20 – 11:30 Panel Dyskusyjny

Program Operacyjny Polska Cyfrowa – Czy infrastruktura jest już na miarę wyzwań Narodowego Planu Szerokopasmowego

Gospodarz Bloku Tematycznego – Piotr Muszyński, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Transformacji – Orange Polska

 • Obecny stan rozwoju infrastruktury szerokopasmowej. Scenariusze przyszłości. Docelowy model ekosystemu infrastruktury.
 • Wykorzystanie istniejącej infrastruktury – w jaki sposób zapewnić równe szanse wszystkim uczestnikom rynku?
 • RSS – co zrobić, żeby dostawcy Internetu korzystali z udostępnionej infrastruktury? Rywalizacja vs współpraca. Perspektywa dużych graczy rynkowych i małych operatorów.
 • Czy wystarczy „być w zasięgu” – jak przejść od deklarowanego zasięgu i możliwości dostępu do faktycznego wykorzystania sieci szerokopasmowych przez klientów indywidualnych?
 • Kompetencje cyfrowe społeczeństwa – czy jesteśmy gotowi?
 • Jak efektywnie alokować środki publiczne? Wnioski z dotychczasowych doświadczeń. Szanse i zagrożenia.
 • System regulacyjno-prawny dla realizacji strategii.

Moderator:
Krzysztof Heller, Właściciel, InfoStrategia

Prelegenci:
Piotr Muszyński, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Transformacji, Orange Polska
Agnieszka Aleksiejczuk, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Zespół Lidera Cyfryzacji (Ministerstwo Cyfryzacji)
Janusz Kosiński, Prezes Zarządu, INEA
Aleksandra Podobińska-Durka, Dyrektor ds. Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych, Alior Bank
Eugeniusz Kowalik, Prezes Zarządu, DSS Operator
Michele Armanini, Investment Committee Member, Infracapital
Piotr Marciniak, Prezes Zarządu, ISPhurt

11:30 – 12:10 Przerwa networkingowa

12:10 – 13:10 Panel Dyskusyjny

Gospodarka 4.0. – strategia czy wizja przyszłości.

Gospodarz Bloku Tematycznego – Ireneusz Piecuch, Partner, CMS Cameron

 • Rola infrastruktury szerokopasmowej w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Realizacja założeń SOR w obszarze Gospodarki 4.0 i rola Państwa w operacjonalizacji tej strategii.
 • Wizja czy rzeczywistość czyli stan rozwoju nowych w technologii w poszczególnych gałęziach przemysłu.
 • Sky is the limit ? Gospodarka 4.0 za 5,10,15 lat.

Moderator:
Ireneusz Piecuch, Partner, CMS Cameron

Prelegenci:
Jacek Niewęgłowski, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Strategii, P4
Martin Mellor, Prezes Zarządu, Ericsson
Przemysław Kurczewski, Prezes Zarządu, EmiTel
Jacek Szczepański, Wiceprezes Zarządu, Atende
Radosław Semkło, Dyrektor Zarządzający Pionu Telekomunikacji i Mediów, Asseco Poland S.A.

13:10 – 13:25 Wstęp do debaty

Eugeniusz Gaca, Przewodniczący Zarządu Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

13:25 – 14:10 Panel Dyskusyjny

Otoczenie prawno-regulacyjne wobec wyzwań Narodowego Planu Szerokopasmowego i budowy infrastruktury

Gospodarz Bloku Tematycznego – Eugeniusz Gaca, Przewodniczący Zarządu Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych – Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

 • Strategia – kierunki i wyzwania
  • Ochrona konsumentów (poprawa jakości usług, przejrzystość wzorców umownych, kolizja działań UKE/UOKiK)
  • Rozwój infrastruktury i wzrost inwestycji – jak stymulować inwestycje, co z białymi plamami (działania legislacyjne i regulacyjne)
  • Roaming like home – korzyść dla konsumentów czy wyższe ceny
  • Regulować czy deregulować, czyli czy mamy już konkurencję infrastrukturalną i czy potrzebne są dalsze regulacje rynku CSA/LLU (rynki 3a, 3b i 4 w nowych zaleceniach);
  • Nowy kodeks łączności elektronicznej – czy jednolity rynek jest potrzebny i czy faktycznie kodeks służy jego wprowadzeniu.
 • „Gospodarka cyfrowa”
  • Usuwanie barier inwestycyjnych w praktyce (nierozwiązane tematy jak m.in. opłata za pas drogowy, brak audytu budynków itd.)
  • Normy PEM
  • Ustawa środowiskowa, krajobraz budowlany – zagrożenia i ryzyka
  • Nowy kodeks urbanistyczno-budowlany

Moderator:
Eugeniusz Gaca, Przewodniczący Zarządu Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Prelegenci:
Janusz Kosiński, Prezes Zarządu, INEA
Marta Brzoza, Wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
Krzysztof Witoń, Ekspert Rynku Telekomunikacji
Krzysztof Heller, Właściciel, InfoStrategia

14:10 – 14:30 Prezentacja Wprowadzająca

Doc. dr inż. Marek Średniawa, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska

14:30 – 15:50 Panel Dyskusyjny

Czy Polska jest atrakcyjnym rynkiem dla dostawców usług? Oczekiwania współczesnego klienta . Perspektywy wdrożenia nowych usług. Implementacja technologii sieci 5G.

Gospodarz Bloku Tematycznego – Andrzej Dulka, Prezes Zarządu – Alcatel-Lucent Polska, Nokia Polska

Infrastruktura FTTH i 5G

 • Model funkcjonowania sieci radiowej w przyszłości. Po co nam 5G? Na jakim pasmie ma działać i nowe częstotliwości w Polsce. Topologia sieci 5G oraz 5G jako klamra spinające sieci dystrybucyjne i dostępowe.

Usługi na sieciach FTTH i 5G

 • Usługi kolejnej generacji, mit czy odpowiedź na rzeczywiste potrzeby klientów? Jakie nowe usługi poza B2C mogą wejść na rynek i jak wpłyną na rentowność sieci FTTH i 5G? Szanse i rola samorządów wobec społeczności lokalnych.
 • Usługi 5G dla biznesu, nowe możliwości oraz szansa na obniżania kosztów.
 • Operatorzy jako dostawcy infrastruktury czy też dostawcy usług?
 • Sieci 5G – czy mówimy o usługach, czy tylko o nowej infrastrukturze?
 • Komplementarność czy konkurencyjność usług FTTH i 5G.

Finansowanie inwestycji FTTH i 5G

 • Sieci światłowodowych dzisiaj – umożliwienie budowy optymalnego kosztowo modelu sieci 5G
 • Stawki hurtowe i detaliczne w sieciach FTTH oraz mobilnych
 • 5G a białe plamy?  Czy 5G pozwoli dotrzeć do nie pokrytych sieciami światłowodowymi
 • Migracja klientów mobilnych i WiFi na FTTH
 • Wpływ sieci szerokopasmowych na atrakcyjność polskiego rynku z punktu widzenia dostawcy usług.

Moderator:
Piotr Marciniak, Prezes Zarządu, ISPhurt

Prelegenci:
Andrzej Dulka, Prezes Zarządu, Alcatel-Lucent Polska, Nokia Polska
Piotr Jaworski, Dyrektor Wykonawczy ds. Sieci i Technologii, Orange Polska
Piotr Jasiniewski, Dyrektor ds. Sprzedaży, Ericsson
Dariusz Jędryczek, Dyrektor Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
Emil Ronda, Dyrektor Działu Sprzedaży Rozwiązań Radiowych, Nokia
Doc. dr inż. Marek Średniawa, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska

*Program może ulec zmianie

Bądź na bieżąco

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, a będziesz otrzymywać najnowsze informacje o Konferencji Sieci Szerokopasmowe: