Program

Program X edycji Konferencji Sieci Szerokopasmowe*

08:30 – 09:00 REJESTRACJA I PORANNA KAWA

09:00 – 09:15 UROCZYSTE OTWARCIE I JUBILEUSZOWE PODSUMOWANIE

09:15 – 10:00 WYSTĄPIENIE GOŚCI HONOROWYCH

10:00 – 11:15 PANEL DYSKUSYJNY: Przegląd stanu rynku wobec wyzwań cyfrowej gospodarki

 • Fakty – stan infrastruktury, usług telekomunikacyjnych, rynek OTT
 • Podsumowania – efekty projektów perspektywy 2007-2013, wdrażanie NPS, POPC, współpraca rynku i administracji
 • Potencjał – wpływ sektora teleinformatycznego na rozwój gospodarki
 • Cele – rola ICT w aktualnych strategiach rozwoju, modelach biznesowych oraz budowie popytu i potencjału rynku
 • Wyzwania – Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, e-gov, big data, M2M, innowacje, smart everything, kompetencje cyfrowe, jakość sieci, prawne i praktyczne bariery rozwoju
 • Dylematy –tylko smart city? czy polska wieś może pozostać analogowa?
 • Perspektywa klienta – oczekiwania vs doświadczenia klienta indywidualnego i instytucjonalnego
 • Wizja jutra – sztuczna inteligencja i rozszerzona rzeczywistość – szansa czy zagrożenie dla operatorów?

11:15 – 12:30 PANEL DYSKUSYJNY: Modele współpracy

 • Warunki współpracy międzyoperatorskiej. Modele biznesowe wykorzystania infrastruktury
 • Operatorzy infrastruktury vs. operatorzy usług – jakie możliwości pojawią się w ciągu najbliższych kilku lat w związku ze znaczącym wzrostem nasycenia infrastrukturą światłowodową. Jak zapewnić utylizację zasobów
 • Współkorzystanie z sieci i współpraca przy świadczeniu usług
 • Bariery w budowie sieci dostępowych – czy jeszcze istnieją? Przedsiębiorcy telekomunikacyjni vs. lokalne władze – ułatwienia czy trudności w realizacji inwestycji w sieci szerokopasmowe. Rynek budownictwa telekomunikacyjnego – zabezpieczenie firm, inwestycje, podwykonawcy
 • Czy szczegółowość Wytycznych nie ogranicza sposobów budowy nowych sieci?
 • Ustalanie stawek – oczekiwania i modele biznesowe vs podejście regulatora
 • Współkorzystanie z sieci NGA. Jak ustalić cenę za korzystanie z infrastruktury na obszarach słabo zurbanizowanych. Koszty utrzymania infrastruktury. Popyt na usługi hurtowe na terenach wiejskich

12:30 – 13:00 PRZERWA KAWOWA

13:00 – 14:15 PANEL DYSKUSYJNY: NGA – Teoria i praktyka

 • Jaka sieć w obliczu wyzwań cyfryzacji Polski
 • Definicja sieci NGA. Czy definicje bazujące na parametrach technicznych przetrwają próbę czasu? Podejście administracyjne vs funkcjonalne
 • Programowalny świat przyszłości potrzebuje pasma. Dzisiaj to 30Mbps na użytkownika, ile to będzie za 2-3 lata?
 • Jakie technologie dostępowe pomogą w dostosowaniu podaży do popytu?
 • 5. Czy sieć bezprzewodowa może być alternatywą dla sieci kablowej. Kiedy będziemy potrzebować 5G?
 • Czy pojawiające się techniczne możliwości świadczenia usług dostawy różnego rodzaju treści będą faktycznie skonsumowane przez rynek operatorów?
 • W jakim zakresie widmo radiowe jest niezbędne dla dalszego rozwoju sieci i usług szerokopasmowych?
 • NGA: przepustowość czy funkcjonalność? Czego potrzebuje rynek – teraz i w przyszłości
 • Wyzwanie dla bezpieczeństwa infrastruktury w znacznie zagęszczonych sieciach dostępowych oraz IoT
 • Wizja sieci przyszłości: w którym kierunku idziemy? Kto zdominuje rynek? Szybkość, niezawodność, brak opóźnień – mrzonki czy standard przyszłości? Wpływ rozwoju technologii VR, AR, IoT czy M2M na popyt

14:15 – 15:30 PANEL DYSKUSYJNY: Rynek przed i po POPC

 • Omówienie doświadczeń z drugiego naboru POPC – problemy, wyzwania,
 • NPS – konieczność aktualizacji podejścia Państwa do pobudzania rozwoju komunikacji szerokopasmowej (różne instrumenty, nie tylko dotacje)
 • Co robić, by nie duplikować infrastruktury. Technologie bezprzewodowe vs sieć przewodowa
 • Operatorzy infrastruktury vs operatorzy usług – jakie możliwości pojawią się w ciągu najbliższych kilku lat w związku ze znaczącym wzrostem nasycenia infrastrukturą światłowodową. Rola inwestorów finansowych.
 • Kształt rynku po zakończeniu POPC – rola RSS, opłacalność finansowa inwestycji, koszty utrzymania sieci
 • Funkcjonowanie rynku telekomunikacyjnego po okresie trwałości projektów współfinansowanych z środków UE

15:30 – 16:30 LUNCH

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Agendzie

Bądź na bieżąco

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, a będziesz otrzymywać najnowsze informacje o Konferencji Sieci Szerokopasmowe: