Program

Program poprzedniej edycji

08:30 – 09:00 REJESTRACJA I PORANNA KAWA

09:00 – 09:15 UROCZYSTE OTWARCIE I JUBILEUSZOWE PODSUMOWANIE

 • Piotr Muszyński, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Transformacji, Orange Polska

09:15 – 10:00 WYSTĄPIENIE GOŚCI HONOROWYCH

 • Marcin Cichy, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
 • Piotr Woźny, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Cyfryzacji

10:00 – 11:15 PANEL DYSKUSYJNY: Przegląd stanu rynku wobec wyzwań cyfrowej gospodarki

 • Fakty – stan infrastruktury, usług telekomunikacyjnych, rynek OTT
 • Podsumowania – efekty projektów perspektywy 2007-2013, wdrażanie NPS, POPC, współpraca rynku i administracji
 • Potencjał – wpływ sektora teleinformatycznego na rozwój gospodarki
 • Cele – rola ICT w aktualnych strategiach rozwoju, modelach biznesowych oraz budowie popytu i potencjału rynku
 • Wyzwania – Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, e-gov, big data, M2M, innowacje, smart everything, kompetencje cyfrowe, jakość sieci, prawne i praktyczne bariery rozwoju
 • Dylematy – tylko smart city? Czy polska wieś może pozostać analogowa?
 • Perspektywa klienta – oczekiwania vs doświadczenia klienta indywidualnego i instytucjonalnego
 • Wizja jutra – sztuczna inteligencja i rozszerzona rzeczywistość – szansa czy zagrożenie dla operatorów?

Moderator:

 • Krzysztof Heller, Właściciel, InfoStrategia

Prelegenci:

 • Piotr Woźny, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Cyfryzacji
 • Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego
 • Piotr Muszyński, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Transformacji, Orange Polska
 • Frans-Willem De Kloet, Prezes Zarządu, UPC Polska
 • Andrzej Dulka, Prezes Zarządu, Alcatel-Lucent Polska, Grupa Nokia
 • Ireneusz Piecuch, Prezes, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
 • Roman Szwed, Prezes, Atende

11:15 – 12:30 PANEL DYSKUSYJNY: Modele współpracy

 • Warunki współpracy międzyoperatorskiej. Modele biznesowe wykorzystania infrastruktury
 • Współkorzystanie z sieci i współpraca przy świadczeniu usług
 • Bariery w budowie sieci dostępowych – czy jeszcze istnieją? Przedsiębiorcy telekomunikacyjni vs lokalne władze – ułatwienia czy trudności w realizacji inwestycji w sieci szerokopasmowe. Rynek budownictwa telekomunikacyjnego – zabezpieczenie firm, inwestycje, podwykonawcy
 • Czy szczegółowość Wytycznych nie ogranicza sposobów budowy nowych sieci?
 • Ustalanie stawek – oczekiwania i modele biznesowe vs podejście regulatora
 • Współkorzystanie z sieci NGA. Jak ustalić cenę za korzystanie z infrastruktury na obszarach słabo zurbanizowanych? Koszty utrzymania infrastruktury. Popyt na usługi hurtowe na terenach wiejskich

Moderator:

 • Tomasz Kulisiewicz, Zastępca dyrektora Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem

Prelegenci:

 • Marcin Cichy, Prezes, Urząd Komunikacji Elektronicznej
 • Piotr Woźny, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Cyfryzacji
 • Janusz Kosiński, Prezes Zarządu, INEA
 • Grzegorz Kapusta, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego
 • Zbigniew Majewski, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
 • Piotr Srebniak, Dyrektor Efektywności i Procesów, Orange Polska

12:30 – 13:00 PRZERWA KAWOWA

13:00 – 14:15 NGA – Teoria i praktyka

13:00 – 13:15 PREZENTACJA WPROWADZAJĄCA:

 • Adam Grodecki, Solution Head, Alcatel-Lucent Polska, Grupa Nokia

13:15 – 14:15 PANEL DYSKUSYJNY:

 • Jaka sieć w obliczu wyzwań cyfryzacji Polski?
 • Definicja sieci NGA. Czy definicje bazujące na parametrach technicznych przetrwają próbę czasu? Podejście administracyjne vs funkcjonalne
 • Programowalny świat przyszłości potrzebuje pasma. Dzisiaj to 30Mbps na użytkownika, ile to będzie za 2-3 lata?
 • Jakie technologie dostępowe pomogą w dostosowaniu podaży do popytu?
 • Czy sieć bezprzewodowa może być alternatywą dla sieci kablowej? Kiedy będziemy potrzebować 5G?
 • Czy pojawiające się techniczne możliwości świadczenia usług dostawy różnego rodzaju treści będą faktycznie skonsumowane przez rynek operatorów?
 • W jakim zakresie widmo radiowe jest niezbędne dla dalszego rozwoju sieci i usług szerokopasmowych?
 • NGA: przepustowość czy funkcjonalność? Czego potrzebuje rynek – teraz i w przyszłości
 • Wyzwanie dla bezpieczeństwa infrastruktury w znacznie zagęszczonych sieciach dostępowych oraz IoT
 • Wizja sieci przyszłości: w którym kierunku idziemy? Kto zdominuje rynek? Szybkość, niezawodność, brak opóźnień – mrzonki czy standard przyszłości? Wpływ rozwoju technologii VR, AR, IoT czy M2M na popyt

Moderator:

 • Piotr Marciniak, Prezes Zarządu, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej

Prelegenci:

 • Luiza Czyż-Trzcianowska, Dyrektor Departamentu Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego, Urząd Komunikacji Elektronicznej
 • Janusz Kosiński, Prezes Zarządu, INEA
 • Andrzej Owczarek, Członek Zarządu, Grupa Multiplay
 • Andrzej Dulka, Prezes Zarządu, Alcatel-Lucent Polska, Grupa Nokia
 • Rafał Dziedzic, Dyrektor Strategii Transformacji Technologicznej, Orange Polska
 • Marzena Śliz, Dyrektor Public Affairs, Huawei Polska
 • Paweł Nowacki, Director of Strategic Projects, UPC Polska

14:15 – 15:30 PANEL DYSKUSYJNY: Rynek przed i po POPC

 • Omówienie doświadczeń z drugiego naboru POPC – problemy, wyzwania,
 • NPS – konieczność aktualizacji podejścia państwa do pobudzania rozwoju komunikacji szerokopasmowej (różne instrumenty, nie tylko dotacje)
 • Co robić, by nie duplikować infrastruktury? Technologie bezprzewodowe vs sieć przewodowa
 • Operatorzy infrastruktury vs operatorzy usług – jakie możliwości pojawią się w ciągu najbliższych kilku lat w związku ze znaczącym wzrostem nasycenia infrastrukturą światłowodową. Rola inwestorów finansowych.
 • Kształt rynku po zakończeniu POPC – rola RSS, opłacalność finansowa inwestycji, koszty utrzymania sieci
 • Funkcjonowanie rynku telekomunikacyjnego po okresie trwałości projektów współfinansowanych z środków UE

Moderator:

 • Krzysztof Heller, Właściciel, InfoStrategia

Prelegenci:

 • Piotr Marciniak, Prezes Zarządu, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej
 • Jerzy Żurek, Dyrektor, Instytut Łączności
 • Agnieszka Gładysz, Z-ca Dyrektora Departamentu Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego, Urząd Komunikacji Elektronicznej
 • Dominik Kopera, p.o. zastępcy Dyrektora Departamentu Telekomunikacji w Ministerstwie Cyfryzacji
 • Grzegorz Stelmaszek, Departament Społeczeństwa Informacyjnego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
 • Wiesław Paluszyński, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

15:30 – 16:30 LUNCH

Agenda Aktualna na 30.03.2017r.

Bądź na bieżąco

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, a będziesz otrzymywać najnowsze informacje o Konferencji Sieci Szerokopasmowe: