VII Sieci Szerokopasmowe i III Forum Inwestycji Infrastrukturalnych 19.11.2015