Powszechny dostęp do szerokopasmowego Internetu jest niezwykle istotny dla zapewnienia konkurencyjności gospodarki poprzez cyfrową transformację społeczeństwa.

Dlatego też już 28 września 2017 r. odbędzie się kolejna, 11. odsłona Konferencji Sieci Szerokopasmowe w Centrum Konferencyjnym w Miasteczku Orange w Warszawie. Uczestnicy wydarzenia zyskają możliwość spotkania z kluczowymi osobami odpowiedzialnymi za rozbudowę sieci szerokopasmowych w Polsce, wymiany poglądów oraz wskazania kluczowych trendów w branży.

Podczas tego dnia skupimy się na zagadnieniach związanych z POPC, Gospodarką 4.0, wyzwaniami Narodowego Planu Szerokopasmowego, implementacją sieci 5G oraz oczekiwaniami współczesnego klienta.

Konferencje Sieci Szerokopasmowe odbywają się zawsze w momentach przełomowych dla rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce. Mówimy o tym, jak przełamać bariery, jakie szanse to stwarza i w jaki sposób, my jako środowisko, możemy w sposób optymalny wykorzystać szanse i uniknąć zagrożeń. – Andrzej Dulka, Prezes Zarządu, Alcatel-Lucent Poland, Grupa Nokia.

Nad zakresem merytorycznym XI Konferencji Sieci Szerokopasmowe czuwają Członkowie Rady Programowej oraz Eksperckiej m.in.:

  • Piotr Muszyński Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Transformacji, Orange Polska
  • Anna Streżyńska Minister Cyfryzacji
  • Marcin Cichy Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
  • Krzysztof Witoń Ekspert Rynku Telekomunikacji
  • Andrzej Dulka Prezes Zarządu, Alcatel-Lucent Polska, Grupa Nokia
  • Janusz Kosiński Prezes Zarządu, INEA
  • Karol Skupień Prezes Zarządu Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej
  • Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego

Zapraszamy do zapoznania się z foto– i wideorelacją poprzedniej edycji Konferencji.